3e95d9c1-8418-4d5f-a6c4-fa11be8ecf58

Nybörjare eller stormästare?
Vi ger dig den träning du behöver

Bli medlem i Chessplus Sverige

5ab6fbd1-981b-4dd5-973e-f6af882453b8

Musikhjälpen

Vi skänker alla intäkter mellan 17-20 dec till Musikhjälpen.

Medlemskap 1 år

Tillgång till alla event och alla kurser under 1 år.

Medlemskap 1 månad

Tillgång till alla event och alla kurser under 1 månad.

Schackkurser

Vi har schackkurser för alla från nybörjare till mästare.