GM Nils Grandelius

Nils Grandelius är Sveriges mest lysande stjärna på schackhimlen. Inte bara är han den klart högst rankade spelaren i landet, han är även med i Magnus Carlsens team. I denna talkshow berättar Grandelius om hur schacket tog honom från Dalby i Skåne till världsscenerna med Magnus Carlsen. Hela tiden med nedslag i avgörande ögonblick på brädet ur hans schackkarriär.